Czy bestia z 17 rozdziału Objawienia ujmie jeszcze władzę i panowanie?

Na podobne pytanie odpowiedź dana była w Straży na kwiecień b.r., więc nie będziemy tego powtarzać.

Straż 1948.10