Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Poranek - Księgarnia i Czytelnia - Archiwum - Biblia Gdańska - Betania - Szukaj

 

 

Kim jesteśmy?

Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce to autonomiczna społeczność Chrześcijan badających Biblię. Społeczność ta składa się ze zborów, które są samodzielne i samorządne pod względem organizacyjnym, gospodarczym oraz usługi duchowej. Zbory są od siebie niezależne, a łączy je jedynie miłość Chrystusowa, wspólny cel, doktryna i środki działania.

Zbór składa się z członków i sympatyków, stowarzyszonych bez względu na płeć, rasę i pochodzenie społeczne, których łączy wspólna droga życia - podążanie za Panem Jezusem. Członkowie zboru wkroczyli na tę drogę przyjmując chrzest w śmierć przez zanurzenie w wodzie (Rzym. 6:1-8), rozpoczynając tym samym nowe życie odwracając się od grzechu.

Nie mamy żadnej centralnej zwierzchności, ani centralnej władzy. Jesteśmy wolni od wszelkiego rodzaju partii i ludzkich wierzeń. Kładziemy największy nacisk na duchowy aspekt społeczności braterskiej, minimalizując tym samym "machinę" organizacyjną do minimum.

Na częste pytania odpowiadamy: nie jesteśmy organizacją zwaną potocznie Świadkami J.

Uważamy, że prawda jest jedna i tą prawdą jest Słowo Boże.

Jan. 17:17
17. Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.
(BW)

Dlatego staramy się zrozumieć naukę w nim zawartą i stosować ją w życiu. Naszym pragnieniem jest aby Słowo kształtowało nasz sposób patrzenia na świat i interpretację tego, co zauważamy wokół nas. Chcemy przedstawiać sprawy wiary tylko zgodnie z nauką Pisma Świętego.

Wyznajemy wiele nauk, które są wspólne dla wszystkich chrześcijan. Przykładem może byc wiara w jedynego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa, odkupienie przez Jego śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa, Jego wniebowstąpienie, a także zmartwychwstanie wszystkich ludzi - sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Wierzymy ponadto, że Pan Bóg oferuje ludziom możliwość wysokiego powołania - poświęcania swojego życia na ofiarę Jemu, aby mieć udział w Kościele Chrystusowym i otrzymać naturę Bożą.