Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 4 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Patriarchowie
Abraham, Izaak i Jakub byli mężami wiary.

Przygotowanie do Królestwa
Zbawienie ludzkości pokazane w Wyjściu.

Królestwo Izraela
Saul był pierwszym, a Sedekiasz ostatnim królem Izraela.

Wygnanie, niewola i odrodzenie
Niewielu dało odpór zepsuciu narodów pogańskich.

Hasmoneusze
Powstanie Machabeuszy i panowanie Dynastii Hasmoneuszy prowadzi nas do czasów Heroda.

Izrael za czasów Chrystusa
Przywódcy Izraela ściśle współpracowali z Rzymem.

Wielka Diaspora
Prześladowanie Żydów wzmogło się w średniowieczu.

Przebudzenie Izraela
Dziewiętnastowieczny Syjonizm obudził żydowskie nadzieje.

Przygotowanie do państwowości
Droga do odzyskania własnego państwa wymagała wielu małych kroków.

Izrael dzisiaj
Wojna i terroryzm to dzień powszedni dzisiajeszego Izraela.

Najbliższa przyszłość Izraela
Najpierw Bitwa Armagedonu, potem Królestwo.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

60 lat Izraela

Na początku

Wiele z osób czytających te słowa pamięta dzień 14.05.1948 roku, gdy Dawid Ben-Gurion odczytywał tekst deklaracji ustanawiającej Państwo Izrael. Ci, którzy zdawali sobie sprawę z ogromnej wrogości krajów ościennych wobec nowopowstałego państwa, spodziewali się, że Izrael przetrwa zaledwie kilka dni. Jednakże wbrew tym przewidywaniom, dzięki Bożej opatrzności i gorliwości pierwszych osadników, Izrael nie tylko przetrwał, ale wspaniale rozkwitł.

W dniu dzisiejszym, ponad 6 milionów Żydów mieszkających na powierzchni odpowiadającej z grubsza powierzchni stanu New Jersey, cieszy się kwitnącą ekonomią generującą PKB w wysokości 28,000 USD w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Wpływ Izraela na rozwój światowych wydarzeń jest znacznie większy, niż wskazywałby na to jego niewielki rozmiar. Z całą pewnością, Bóg pobłogosławił temu narodowi zgodnie ze swą obietnicą wskazaną w 4 Moj. 6:27.

Od czasu ogłoszenia niepodległości Izraela minęło w tym roku sześćdziesiąt lat. Niniejsze wydanie magazynu The Herald omawia historię Żydów i narodu Izraelskiego, począwszy od czasów patriarchów, poprzez niewolę w Egipcie i wyzwolenie z niej, okres królów a następnie niewolę pod władzą obcych mocarstw. W czasach Chrystusa przywódcy religijni współpracowali z rzymskimi władzami z uwagi na wymierne korzyści czerpane z tej zależności. Działalność ta zakończyła się wraz ze zniszczeniem Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 n.e. Następnie, w czasach zwanych "ciemnymi wiekami", miały miejsce okrutne prześladowania Żydów. Ostatecznie, światło nadziei pojawiło się w XIX i XX wieku, kiedy to pojawił się ruch mający na celu zgromadzenie Żydów w ich ojczyźnie. Nadzieja ta została urzeczywistniona w roku 1948. Ostatni artykuł w tym magazynie wybiega swymi rozważaniami w przyszłość, starając się na podstawie biblijnych proroctw określić spodziewany rozwój wydarzeń w najbliższych latach.

Omawiany temat jest tak szeroki, że po raz pierwszy zdecydowaliśmy się rozszerzyć objętość magazynu o dwadzieścia dodatkowych stron. Ufamy, że wszyscy Czytelnicy z przyjemnością będą sięgać po kolejne artykuły tego wydania, zapoznając się ze wspaniałymi wydarzeniami związanymi z Bożym "narodem wybranym" (5 Moj. 7:6).


powrót do góry wersja do druku