Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Sprawiedliwość Festusa
Proces przed Festusem jest przykładem nadal aktualnych zasad rzymskiego prawa.

Boska nauka
Listy do Tymoteusza miały pomóć mu w walce z błędami gnostycyzmu.

Ostatni list apostoła Pawła
List napisany z rzymskiego więzienia nadal jest inspiracją dla wielu.

Niebezpieczna podróż św. Pawła
Doświadczenia św. Pawła opisane w 27 i 28 rozdziale Dz. Ap. dostarczają wielu cennych nauk.

Dzieje Apostolskie 27
Zapis Dz. Ap. 27 stanowi metaforę dzisiejszych czasów.

Podwójna służba
Służba misyjna apostoła Pawła obejmowała zarówno Żydów, jak i pogan.

Podróże apostoła Pawła
Podróże misyjne apostoła Pawła obrazują siedem okresów rozwoju Kościoła Wieku Ewangelii.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Ostatnie lata św. Pawła

Na początku

Niniejsze wydanie koncentruje się na doświadczeniach jakie apostoł Paweł przeżywał w ostatnich latach swojego życia. Był on najbardziej płodnym autorem ksiąg Nowego Testamentu. Dzięki opisowi zawartemu przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich, o jego historii wiemy więcej niż o losach jakiegokolwiek innego apostoła.

Rozpoczniemy artykułem który opisuje losy Pawła w czasie jego uwięzienia w Cezarei, po odbyciu trzech podróży misyjnych, a przed jego podróżą do Rzymu w charakterze więźnia. Artykuł jest zatytułowany "Sprawiedliwość Festusa" i omawia zasady zastosowane w czasie przesłuchania apostoła Pawła przez tego urzędnika, w przeciwieństwie do jego poprzednika, Feliksa. Reguły te mają również zastosowanie w sytuacjach, kiedy sami rozsądzamy różne codzienne sprawy. Artykuł "Boskie szkolenie" opisuje mądre i ojcowskie dorady skierowane przez apostoła Pawła do jego syna w wierze, Tymoteusza, zawarte w jego 1 Liście do Tymoteusza. Wiele z tych lekcji jest niezwykle cennych dla starszych dzisiejszego Kościoła.

"Ostatni list apostoła Pawła" to artykuł dotyczący zwłaszcza 2 Listu do Tymoteusza, który został napisany przez apostoła z więzienia, gdy oczekiwał na egzekucję. Omawia on również krótko inne listy, jakie powstały w czasie dwuletniego aresztu domowego w Rzymie.

Następnie przedstawiamy dwa artykuły, które dotyczą podróży apostoła Pawła do Rzymu. Pierwszy z nich, "Niebezpieczna podróż Pawła", opisuje wiele pięknych nauk dotyczących Chrześcijańskiego życia. Drugi artykuł, "Rozdział 27", komentuje wydarzenia jakie miały miejsce w czasie tej podróży, traktując je jako prorocze spojrzenie na żniwo Wieku Ewangelii.

Prawdopodobnie w Rzymie apostoł Paweł napisał swój List do Hebrajczyków. Artykuł "Podwójna służba apostoła Pawła" przypomina nam, że jego misja skierowana była zarówno do Żydów jak i do pogan oraz wskazuje na pewne cenne nauki wspomniane w tym właśnie liście. Ostatni z artykułów zatytułowany jest "Podróże św. Pawła" i przestawia zarys misyjnej działalności tego apostoła oraz wskazuje na pewne prorocze lekcje, jakie historia ta zdaje się zawierać. Mamy nadzieję, że niniejsze wydanie naszego magazynu, podkreślające historię życia tego szlachetnego przykładu wiary jakim był apostoł Paweł, zachęci nas do naśladowania jego oddania się służbie dla Pana, tak jak on wzorował się na naszym wspólnym mistrzu, Jezusie Chrystusie.


powrót do góry wersja do druku