Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2006


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Głowa i Ciało
Jezus Chrystus jest Głową, a prawdziwi Chrześcijanie są jego Ciałem.

Jedno Ciało, wielu członków
Studium 1 Kor. 12.

Prawda ukryta we wnętrzu
Emocje i uczucia pokazane są w organach wewnętrznych.

Krew
Życiodajna krew odżywia, oczyszcza i ochrania organizm.

Pięć zmysłów
Biblia uczy właściwego wykorzystania naszych zmysłów w kontaktach z otoczeniem.

Ramię, dłoń i palce
Te części ciała wskazują zwykle na wykonanie władzy, zarówno przez Boga jak i człowieka.

Nogi, stopy i palce
Te częsci ciała zapewniają wsparcie, równowagę i możliwość przemieszczania się.

Ciało Chrystusowe
Powinniśmy być wdzięczni za błogosławieństwa jakie spływają na nas dzięki tym, którzy pełnią ważne funkcje.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Ciało

Na początku...

"Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie" - Ps. 139:14.

Jeden z przywódców religijnych porównał swój kościół do orkiestry symfonicznej, ponieważ zarówno kościół, jak i orkiestra przestrzegają określonych reguł, uwypuklających majestat i tajemnicę, mają wiele części lecz jeden przekaz, mają wielu członków, ale jednego przywódcę, którego należy naśladować.

Chociaż orkiestra rzeczywiście może mieć pewne cechy wspólne z organizacją religijną, lepszą metaforą opisującą duchowy Kościół Chrystusowy jest ludzkie ciało. Ten punkt zapatrywania podzielał również Apostoł Paweł, ponieważ użył tego wyrażenia w trzech swoich listach.

Biblia wspomina o różnych częściach ludzkiego ciała, aby zilustrować ważne prawdy. W tym wydaniu, prawdy te są omawiane w serii ośmiu artykułów. Artykuł zatytułowany "Głowa i Ciało" podkreśla przywództwo Chrystusa nad prawdziwym Kościołem, który tworzą członki jego ciała. Dalej, artykuł "Jedno Ciało, wielu członków" to studium 12 rozdziału 1 Listu do Koryntian, który przyrównuje chrześcijan do części ciała.

Artykuł "Prawda od wewnątrz" pokazuje w jaki sposób niewidoczne wewnętrzne organy przedstawiają emocje i uczucia. "Krew" to artykuł, w którym autor porównuje rolę i funkcje ludzkiej krwi by wykazać, że krew Chrystusowa wykonuje podobne zadania w ciele duchowym.

"Pięć zmysłów" to analiza wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku jako zmysłów, które łącznie informują nas o otaczającym środowisku i pozwalają komunikować się z innymi. Te same zasady znajdują zastosowanie w środowisku duchowym.

Części ciała, za pomocą których wykonywana jest władza zarówno przez Boga, jak i przez ludzi, omówione zostały w artykule "Ramię, ręka i palce". Tematem artykułu "Nogi, stopy i palce" są z kolei części ciała, za pomocą których możemy się przemieszczać z miejsca w miejsce; w artykule tym znajdują się również pewne uwagi na temat znaczenia tych części ciała w sławnym posągu ze snu Nabuchodonozora.

Ostatni artykuł, "Ciało Chrystusowe" to fragmenty jakie ukazały się w naszym magazynie ponad dwadzieścia pięć lat temu. Jak to ma miejsce w przypadku każdej prawdy, jest on równie aktualny dziś, jak był wówczas.

Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy znajdą w tym przeglądzie naszego ciała metaforę oczekiwanego ciała duchowego, jak i potwierdzenie uwielbienia dla naszego wszechwiedzącego i wszechmocnego Stworzyciela, który ukształtował nas na swoje podobieństwo.


powrót do góry wersja do druku