powrótTrudne decyzje

Na początku

Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. - Jak. 4:15

Życie jest pełne decyzji, tych wielkich i tych małych. Większość z nas uważa podejmowanie decyzji za trudne zadanie. Nie jesteśmy w tym osamotnieni. Biblia zawiera przykłady historii wielu świętych Bożych mężów i kobiet, którzy w swym życiu stanęli przed trudnym wyzwaniem podjęcia decyzji. Niektóre takie przykłady zarysowane są w tym wydaniu The Herald.

Artykuł otwierający zatytułowany jest "Podejmowanie decyzji" i traktuje o zasadach kierujących dokonywaniem wyborów oraz o konieczności posiadania odpowiedniego nastawienia do podejmowania decyzji w chrześcijańskim życiu. Artykuł pod tytułem "Jakub" porusza problem oszustwa za pomocą którego zdobył on prawa związane z pierworództwem od swego ojca Izaaka i podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy każda okoliczność w życiu usprawiedliwia takie podejście.

Innym wyzwaniem jakie spotyka każdego Chrześcijanina jest problem reakcji na wydarzenia, które mają miejsce w otoczeniu, które moglibyśmy nazwać bezbożnym. Ten właśnie problem omawiany jest w artykule "Czy Mojżesz miał rację?" Czy istnieje coś takiego jak "białe kłamstwo"? Czy okoliczności łagodzące usprawiedliwiają fałsz w niektórych sytuacjach? Artykuł "Rahab" podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie.

"Gedeon" to artykuł w którym rozważany jest problem właściwości praktyki "wykładania runa" w celu przekonania się, czy decyzja jaką się podejmuje będzie podobać się Bogu.

Innym problemem w obliczu którego staje wiele osób jest decyzja o przeprowadzce, gdy warunki ekonomiczne okazują się być niekorzystne. "Do Moabu i z powrotem" opisuje sposób, w jaki Elimelech wraz z żoną stawili czoło temu dylematowi.

"Maria i Marta" podejmuje problematykę decyzji, jakie podejmowały Marta i Maria gdy Jezus był gościem w ich domu.

Ostatnie trzy artykuły dotykają problemu decyzji, jakie podjąć musiał apostoł Paweł podczas swej ostatniej podróży do Jerozolimy. Determinacja apostoła w kontynuowaniu misji nawet w sytuacji, gdy prorok Pański ostrzegał go przed nią, jest tematem artykułu "Proroctwo Agabusa". "Kwestia motywu" zagłębia się w zagadnienie decyzji poddania się obrzędom świątynnym przez apostoła Pawła i czterech innych braci. Ostatni artykuł, "Stojąc przed Cesarzem" bada mądrość apostoła okazaną przez odwołanie się do rzymskiego obywatelstwa w toku jego obrony.

Mamy nadzieję, że analiza decyzji podjętych przez tych bohaterów wiary będzie pomocna w trakcie podejmowania naszych własnych decyzji w ciągu całego życia.


 powrót The Herald 3 - 2005