powrótPrzewidywane daty Pamiątki w następnych trzydziestu latach

(na podstawie 13 Nisan w kalendarzu żydowskim*)

2005 Kwiecień 22 Piątek

2020 Kwiecień 7 Wtorek

2006 Kwiecień 11 Wtorek

2021 Marzec 26 Piątek

2007 Kwiecień 1 Niedziela

2022 Kwiecień 14 Czwartek

2008 Kwiecień 18 Piątek

2023 Kwiecień 4 Wtorek

2009 Kwiecień 7 Wtorek

2024 Kwiecień 21 Niedziela

2010 Marzec 28 Niedziela

2025 Kwiecień 11 Piątek

2011 Kwiecień 17 Niedziela

2026 Marzec 31 Wtorek

2012 Kwiecień 5 Czwartek

2027 Kwiecień 20 Wtorek

2013 Marzec 24 Niedziela

2028 Kwiecień 9 Niedziela

2014 Kwiecień 13 Niedziela

2029 Marzec 29 Czwartek

2015 Kwiecień 2 Czwartek

2030 Kwiecień 16 Wtorek

2016 Kwiecień 21 Czwartek

2031 Kwiecień 6 Niedziela

2017 Kwiecień 9 Niedziela

2032 Marzec 25 Czwartek

2018 Marzec 29 Czwartek

2033 Kwiecień 12 Wtorek

2019 Kwiecień 18 Czwartek

2034 Kwiecień 2 Niedziela

* Za punkt odniesienia przyjęto dzień 13 Nisan, ponieważ jest to data w której obchodzona jest Pamiątka. O godzinie 18:00 tego kalendarzowego dnia zaczyna się dzień 14 Nisan, zaś wkrótce potem ma miejsce Pamiątka.


 powrót The Herald 2 - 2005