Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Księgarnia
Biblioteka
 

Komentarz Biblijny

Ewangelia Św. Mateusza

Wyliczono, że dorobek piśmienniczy C.T. Russella, zgromadzony w czasie 37 lat jego służby kaznodziejskiej, to około 39 tys. stron. Wykonując proste dzielenie można wyliczyć, że w okresie od 1879 do 1916 roku musiałyby średnio powstawać ponad 4 strony tekstu dziennie. Tego imponującego dorobku nie sposób nie docenić. Aby ułatwić jak najpełniejsze wykorzystanie wielu cennych opracowań biblijnych i umożliwić szybkie dotarcie do materiału omawiającego dane zagadnienie lub też odnalezienie komentarza do konkretnego wersetu, badacze Pisma Świętego ze Zboru w Chicago podjęli wiele lat temu trud sporządzenia systematycznego indeksu, ułatwiającego dostęp do wszystkich dzieł C.T. Russella. W rezultacie tego projektu powstał "Komentarz biblijny", który zawiera obszerne informacje o tym, jakie wersety Biblii i w jaki sposób komentował ten autor w swych opracowaniach, wraz z odsyłaczami do konkretnej pozycji i strony. Wydany w 1982 roku w Chicago "Komentarz biblijny" od samego początku cieszy się dużym uznaniem w społeczności Badaczy Pisma Świętego. Niestety do tej pory opracowanie to dostępne było jedynie dla osób znających język angielski, co zawężało krąg jego odbiorców wśród Polaków.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu polskich badaczy Biblii, podjęto trud przetłumaczenia na język polski choć części wspomnianego powyżej opracowania, którego oryginalny tytuł brzmi: "Expanded Biblical Comments". Niedawno dobiegło końca tłumaczenie części poświęconej Ewangelii św. Mateusza. Aby jak najszybciej umożliwić korzystanie z niej, postanowiliśmy niezwłocznie wydać ją drukiem i oddać w ręce Czytelników w nadziei, że będzie to cenna pomoc przy badaniu Słowa Bożego.

Wszystkie przytaczane w "Komentarzu biblijnym" odnośniki do dzieł C.T. Russella oraz numeracja stron dotyczą wydań angielskich, ponieważ wydania polskie są przeważnie trudno dostępne, a wiele artykułów nie doczekało się jak dotąd w ogóle polskiego tłumaczenia. Wyjątek stanowią tu tomy "Wykładów Pisma Świętego" (nowe wydanie polskie), w których zachowano numerację stron zgodną z oryginalnym wydaniem angielskim.

 

Komentarz Biblijny
Ewangelia Św. Mateusza

  • Kraków 2005
  • Stron: 216
  • Format: 255x175 mm
  • Oprawa: twarda, szycie, płótno, złocenia
  • ISBN 83-87904-60-0
Cena: 16zł