Cykle Wtóre Przyjście
Wstecz

Wtóre przyjście Chrystusa
jako ważna doktryna Pisma Świętego

Henryk Kamiński


Wtóre przyjście Chrystusa jako ważna doktryna Pisma Świętego (1992/1/03, str. 7)
Cel wtórego przyjścia - obecności (1992/5/05, str. 108)
Sposób Wtórego Przyjścia (1992/6/07, str. 135)
Czas wtórej obecności (1993/1/04, str. 10)
Paruzja a obecność (1993/4/03, str. 81)
Wtóra obecność Pana i Jego apokalipsa (1994/4/11, str. 88)
Wtóra obecność Jezusa i Jego epifania (1995/5/06, str. 127)


Wstecz   Do góry