Cykle Boski Program
Wstecz

Boski Program – Wybrany Lud Boży (Na Straży 1997/1 – 1999/1)

Tłumaczenie z OVERLAND MONTHLY,
The Divine Program – GOD'S CHOSEN PEOPLE

Autor: C. T. RUSSELL


Boski Program – Wybrany Lud Boży (wstęp) (Na Straży 1997/1/09, str. 21)

I. Wiara podstawą żydowskiego charakteru (Na Straży 1997/1/10, str. 21)
Wersja oryginalna: Faith the Foundation of Jewish Character

II. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa (Na Straży 1997/2/12, str. 60)
Wersja oryginalna: Hope Long Deferred Now Reviving

III. "Dwójnasób" Izraela - fakty i teoria (Na Straży 1997/3/13, str. 103)
Wersja oryginalna: Israel's "Double"--Fact and Theory

IV. Siedem czasów karania. Okres 2520 lat (Na Straży 1997/4/14, str. 145)
Wersja oryginalna: Chastened "Seven Times"--2520 Years

V. Jubileusz odnowy (Na Straży 1997/5/07, str. 189)
Wersja oryginalna: Jubilee of Restoration

VI. Nowe Przymierze Izraela (Na Straży 1997/6/13, str. 229)
Wersja oryginalna: Israel's New Covenant

VII. Pascha pierworodnych (Na Straży 1998/2/11, str. 62)
Wersja oryginalna: Passover of the First-Borns

VIII. Naród wybrany - jego sabat i jubileusz (Na Straży 1998/3/12, str. 101)
Wersja oryginalna: Their Sabbath and Jubilee

IX. Wielki Dzień Pojednania (Na Straży 1998/4/11, str. 143)
Wersja oryginalna: Great Day of Atonement

X. Syjonizm to Boskie wezwanie (Na Straży 1998/5/09, str. 189)
Wersja oryginalna: Zionism is God's Call

XI. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski? (Na Straży 1998/6/13, str. 225)
Wersja oryginalna: Must Jews Become Christians in Order to Receive Divine Favor?

XII. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia? (Na Straży 1999/1/13, str. 18)
Wersja oryginalna: Should Jews and Christians Unite?


Wstecz   Do góry