Jubileszowe archiwum „Na Straży”
Wstecz

Jubileuszowe archiwum „Na Straży”


„Błogosławiony, który czyta“ – Obj. 1:3

     Pięćdziesiąt lat temu powstało czasopismo, którego celem miało być „służenie współbraciom duchowym pokarmem i bronienie tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił”, „stanie 'na straży' wiernie z ludem Bożym i bycie jego wyrazicielem”, bycie „pochodnią Królestwa Bożego, które w Chrystusie Panu przyniesie wiecznotrwały pokój i szczęście narodom”.
     Starając się nawiązać do powyżej określonych celów na pięćdzisiątą rocznicę istnienia „Na Straży” udostępniamy w wygodnej do przeglądania formie cyfrowej około 3,5 tysiąca artykułów, wierszy, refleksji, informacji, które na przestrzeni tych lat ukazały się na łamach czasopisma. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsza wersja tego archiwum zawierać będzie jeszcze liczne niedoskonałości i usterki. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich na adres redakcji, abyśmy mogli udoskonalić kolejne jego edycje.
     Pomoc można uzyskać pod lewą częścią grafiki tytułowej. Centralny segment grafiki otwiera „Słowo wstępu” do jubileuszowego archiwum „Na Straży”, zaś po prawej stronie można uzyskać nieco informacji na temat historii czasopisma.

Życzymy przyjemnego i błogosławionego korzystania z zawartych w archiwum materiałów.

Wstecz   Do góry