Jubileszowe archiwum „Na Straży”
Wstecz

Pomoc


1. W oknie "Rocznik" można wybrać rocznik z podanego zakresu. Naciśnięcie klawisza "Otwórz" podowuje wymienienie menu rocznika w lewej kolumnie sterującej.

2. Z menu rocznika w lewej kolumnie można wybrać numer dwumiesięcznika. (Po kliknięciu w link numeru, menu zmienia się w spis treści numeru.) W dolnej części menu rocznika naciskając podpisane linki można:

a. Wybrać poprzedni lub kolejny rocznik
b. Otworzyć spis wszystkich artykułów rocznika
c. Otworzyć spis alfabetyczny wszystkich artykułów
d. Otworzyć skorowidz Biblijny (funkcja nieczynna do następnego wydania)
e. Otworzyć spis cyklów tematycznych i stałych rubryk czasopisma
f. Otworzyć wykaz autorów.

3. Z menu spisu treści numeru można wybrać artykuł, który otwiera się w głównym oknie, a także naciskając odpowiednie linki w dolnej części menu, można przejść do kolejnego lub poprzedniego numeru albo powrócić do menu rocznika.

4. W oknie głównym ukazują się artykuły oraz spisy rocznika lub wykazy artykułów. Linki wewnętrzne w artykułach działają w ramach okna głównego. Linki zewnętrzne umieszczane czasami w artykułach i wykazach działają jedynie na komputerze podłączonym do internetu.

a. Każdy artykuł posiada następującą czołówkę: "rocznik/numer/pozycja w numerz, str. (numer strony)", np. "Na Straży 1958/1/03, str. 1".
b. Na początku każdego artykułu znajduje się link do poprzedniego artykułu w numerze lub do ostatniego artykułu z poprzedniego numeru. Na końcu artykułu jest analogiczny link do następnego artykułu.
c. Artykuły, które stanowią zamknięty cykl lub których publikacja rozłożona była na kilka numerów, zawierają na początku i na końcu dodatkowe linki pozwalające przejść do następnego lub poprzedniego artykułu cyklu. Niektóre krótsze cykle zostały połączone w jeden plik z oznaczonymi punktami podziału tak jak w czołówce artykułu.
d. Spisy treści rocznika powiązane są linkami do poprzedniego i następnego spisu rocznika. Spis wszystkich spisów roczników można otworzyć z menu rocznika po wejściu do alfabetycznego zestawienia wszystkich artykułów.

5. Począwszy od numeru 1999/4 w menu rocznika obok zwykłych linków do spisów treści numerów znajdują się oddzielne linki oznaczone "PDF", których naciśnięcie powoduje otwarcie całego numeru w formacie PDF w oddzielnym oknie.

6. W wykazie autorów (wejście z menu rocznika) można znaleźć spis przedruków z czasopisma „The Watch Tower” (alfabetycznie pod hasłem "W.T. (The Watch Tower)"). Wykaz ten można wyświetlić w kolejności alfabetycznej tytułów lub w kolejności publikacji w czasopiśmie "The Watch Tower" (Reprints).

7. Autorzy wyrażają nadzieję, że jubileuszowe archiwum będzie można aktualizować z początkiem każdego roku na stronie czasopisma "Na Straży".


Wstecz   Do góry