... swej stać będę, i stanę na baszcie, wyglądając, abym obaczył, co będzie Bóg mówił.
Proroctwo Abakuka 2:1