Na Straży 1998/2/12, str. 67
Poprzedni artykuł
Wstecz

Czy nienawidzić ojca?

W Ewangelii św. Łukasza 14:26 zapisane są słowa Pana Jezusa pozornie niezrozumiałe i jakby zaprzeczające nauce o miłości. Brzmią one: „Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim”. Pamiętamy jednak, że Judejczycy w czasach pobytu Pana Jezusa na ziemi mówili po hebrajsku lub aramejsku. Jezus zatem posługiwał się tymi językami. W rękopisie aramejskim słowa te, po przełożeniu na polski, brzmią zupełnie inaczej i co innego znaczą: „Kto przychodzi do mnie, a nie poniecha ojca swego i matki swojej, i swoich braci, i swych sióstr, i żony swojej i swych dzieci, a również swojej własnej osoby, ten nie może być uczniem moim”.

Na postawie książki Wim Malgo'ego, s. 175


Następny artykuł
Wstecz   Do góry