Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Poranek - Księgarnia i Czytelnia - Archiwum - Biblia Gdańska - Betania - Szukaj

 

powrót | Strona główna Konwencji

W dniach 8-13 sierpnia 2004 w Polanicy- Zdroju odbywa się XII Międzynarodowa Konwencja Badaczy Pisma Świętego.

Wiernie przy Panu i Jego słowie,
dziś, jutro i zawsze.

Tego typu spotkania religijne, organizowane co dwa lata, odbywały się już w Austrii, Holandii, Niemczech, Francji i na Węgrzech. W tym roku Konwencja zorganizowana została po raz trzeci w Polsce. Kolejny raz Polanica okazała się odpowiednim miejscem na tego typu spotkanie. Z całego świata przyjechało na nie około 900 osób z kilkunastu krajów m.in. Austrii, Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Izraela, Kanady, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. Obrady prowadzone w pięciu językach obejmują wykłady, dyskusje, modlitwy i odczyty biblijne.

Dla potrzeb Konwencji powołano Międzynarodowy Chór. W polanickim Teatrze Zdrojowym dnia 11 sierpnia o godz. 16,a później o godz. 18 w Muszli Koncertowej odbędzie się koncert "Pieśni Stopni" w całości poświęcony Psalmom. Podczas koncertu wykonane zostaną utwory F. Mendelssohna, J.S. Bacha i M. Gomółki oraz kompozycje własne. Na obydwa koncerty, jak również samą Konwencję wstęp jest wolny. Obrady Konwencji transmitowane są również w internecie www. nastrazy.pl.

Trzy ostatnie Konwencje zorganizowało Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce. Ruch Badaczy Pisma Świętego powstał pod koniec XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jego założycielem był pastor C.T. Russell (1852 - 1916). Nie stworzył on nowej religii, lecz sięgnął do nauk głoszonych przez Chrystusa i Apostołów, które przez wiele stuleci zostały zapomniane bądź zniekształcone. Był to więc powrót do korzeni chrześcijaństwa. Oparte na ewangelicznej prostocie nauki znajdowały licznych zwolenników do tego stopnia, że jego wydawnictwa religijne rozchodziły się w milionowych nakładach.

Na początku XX wieku pierwsi misjonarze tzw. pielgrzymi, dotarli do Europy. Na ziemiach polskich pierwsze zbory zakładał August Stahn. Obecnie Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Polsce liczy około 2500 członków i sympatyków skupionych w ponad 70 zborach. Jest zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną związkiem wyznaniowym, niezależnym od innych organizacji religijnych w kraju i za granicą.

Za główne i podstawowe źródło wiary Badacze uznają Pismo Święte, jedyną księgę napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego i zawierającą wszystko, cokolwiek jest potrzebne do zbawienia. Tym samym nie uznają tradycji, obrządku liturgicznego i zwierzchności Kościoła, jako zaprzeczenie prostoty głoszonej przez Jezusa i Jego Apostołów.

Badacze uznają jedynego Boga, Stwórcę i Pana wszechświata; Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który był jedyną istotą duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca; Ducha Świętego, który nie jest osobą, lecz mocą i wpływem pochodzącym od Boga. Na podstawie nauki Pisma Świętego, sprzeciwiają się twierdzeniu, że Pan Bóg, Syn Boży Jezus Chrystus oraz Duch Święty stanowią jedną istotę.

Przynależność do Zrzeszenia nikomu nie gwarantuje zbawienia, umożliwia jedynie poznanie sposobu jego osiągnięcia.
Centralnym punktem Boskiego Planu zbawienia człowieka jest ofiarnicza śmierć Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa.
Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Syn Boży. Tylko przez Chrystusa człowiek może zbliżyć się do Boga.

powrót | Strona główna Konwencji

 Migawki

7 sobota
8   niedziela
9   poniedziałek
10   wtorek
11   środa
12   czwartek
13   piątek

    Tłumacze
Inne służby