Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Pascha

Biblioteka
 

Od Wydawnictwa

Niniejsza broszurka jest przekładem rozdziału 11. dzieła Ch. T. Russella "The New Creation" (Nowe Stworzenie), stanowiącego tom VI jego Wykładów Pisma świętego. W dziele tym, którego pierwsze wydanie angielskie wyszło w Nowym Jorku w 1904 r., (wydanie polskie tamże 1919) rozdział 11. nosi tytuł "The Passover of the New Creation" (Pascha Nowego Stworzenia). Wydajnie niniejsze broszurki jest trzecie z kolei; pierwsze ukazało się w 1937 r. w Białymstoku, drugie w 1957 r. w Krakowie.

Broszurka niniejsza jest w zborach Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma świętego w Polsce powszechnie czytana i studiowana w czasie poprzedzającym obchodzenie Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa. Jak wiadomo, zgodnie z chronologią biblijną rocznica śmierci naszego Zbawiciela przypada na dzień 14. hebrajskiego miesiąca Nisan. Okolicznościowe studiowanie tej tematyki jest wyrazem pragnienia właściwego zrozumienia czasu śmierci drogiego nam Zbawcy Jezusa Chrystusa i znaczenia ustanowionej przez Niego Pamiątki dla wszystkich wierzących całego wieku Ewangelii. Ch. T. Russell w pracy tej przeprowadził analizę obrazu (inaczej: figury) pokazanego w Starym Testamencie w święcie Paschy i jego wypełnienie w Nowym Testamencie w pozaobrazie (w pozafigurze) w postaci misji ofiarniczej Jezusa Chrystusa.

W stosunku do poprzednich wydań zmieniono nieco tytuł broszurki (I i II wydanie - "Święto Przejścia czyli Wielkanoc Nowego Stworzenia"); w ślad za tym w całym tekście wprowadzono wyraz Pascha w miejsce poprzedniego określenia Święto Przejścia. Zmiana ta jest uzasadniona tym, że wszystkie współczesne przekłady Pisma świętego używają wyłącznie tego określenia i jest ono oryginalnie biblijne.

Do broszurki jako dodatek dołączono wypisy z artykułów Pastora Ch. T. Russella, publikowane w swoim czasie w czasopiśmie "The Watch Tower and Herold of Christ Presence", tematycznie związane z jej treścią. Artykuły te, przetłumaczone na język polski w okresie międzywojennym, publikowane były w "Strażnicy", "Straży", "Na Straży" oraz w "Brzasku Nowej Ery".

Tekst obecnego wydania uzupełniono też przypisami oraz indeksem cytowanych tekstów biblijnych.

Oddajemy tę broszurkę do rąk wszystkich miłujących "słowo prawdy" (por. 2 Tym 2:15) z nadzieją, że przyczyni się ona do pełnego zrozumienia głębokiej treści biblijnej, którą zawiera.

Życzymy równocześnie wzmocnienia i zbudowania duchowego w dziedzictwie Pana naszego Jezusa Chrystusa "wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego" 2 Tym 4:8 (BGd).

Redakcja