Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Pascha

Biblioteka
 

Spis Treści Dodatku

 1. Definicja obrazu i symbolu.
 2. "Pascha" i jej znaczenie.
 3. Ostatnia plaga.
 4. Dzień wyzwolenia.
 5. Dwa przejścia i ich znaczenie.
 6. Co oznacza, że nie wolno było opuszczać domu onej nocy?.
 7. Pierworodni, czy spłodzeni z Ducha?.
 8. Zamiana pierworodnych na pokolenie Lewiego - znaczenie.
 9. Co jest potrzebne, aby zostać Lewitą?.
 10. Co wyobraża dzień obchodzenia pamiątki?.
 11. Komu dozwolone było spożywać Baranka w figurze, a komu w pozafigurze?
 12. Krew na zewnątrz domu.
 13. Łączność pomiędzy ofiarowanym barankiem wielkanocnym, a ofiarą za grzech w Dniu Pojednania. Baranek w pojednaniu.
 14. Przeznaczenie baranka w figurze i pozafigurze.
 15. Baranek Wielkanocny: kropienie jego krwią, spożywanie mięsa.
 16. Spożywanie Wieczerzy przez Jezusa.
 17. "Między dwoma wieczorami".
 18. "Aż przyjdzie" 1 Kor 11:26.
 19. Rozumne obchodzenie pamiątki.
 20. Obchodzimy pamiątkę czterech ważnych rzeczy.
 21. Symbol chleba w szerszym znaczeniu.
 22. Znaczenie chleba pozbawionego kwasu.
 23. Symbol łamania chleba.
 24. Przywilej w łamaniu ciała Jezusa.
 25. Symbol kielicha z winem.
 26. Nasza postawa w czasie picia rzeczywistego kielicha.
 27. Picie kielicha Pańskiego przez Kościół.
 28. "Pijcie z tego wszyscy," czy to daje podwójny przywilej społeczności?.
 29. Cele doświadczeń i śmierci krzyżowej Pana.
 30. Picie kielicha.
 31. Różnica między łamaniem chleba, spożywaniem go, a piciem kielicha.
 32. Różnica między kielichem Pańskim, a kielichem Kościoła.
 33. "Niech Mnie ten kielich minie" - Mat 26:39.
 34. Skutki odmówienia picia kielicha.
 35. Wdzięczność towarzysząca kielichowi.
 36. Picie kielicha przywilejem tylko Kościoła.
 37. Przywilej uczestniczenia Kościoła w krwi Nowego Testamentu.
 38. Znaczenie wyrażenia "we krwi mojej".
 39. Skutki wzgardzenia krwią.
 40. Znaczenie krwi Chrystusa.
 41. "To jest kielich we krwi Mojej".
 42. Rozpoznanie woli Bożej względem obchodzenia pamiątki.
 43. "Niechże tedy człowiek samego siebie doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z kielicha tego niechaj pije" - 1 Kor 11:28.
 44. Kto powinien decydować, kto ma prawo do uczestniczenia w pamiątce.
 45. Doświadczenie miłości większe przed pamiątką.
 46. Cel wypowiedzi Jezusa: "Jeden z was wyda Mię".
 47. Judasz a symboliczna pamiątka.
 48. Co oznacza, że Judasz po spożyciu kawałka chleba wyszedł?.
 49. Pan stosuje względem Judasza "przymierze soli".
 50. Podobni Judaszowi.
 51. Jaką winę ponosi Judasz?.