Czy jest właściwym, aby brat przewodniczący w badaniach, sam zajmował najwięcej czasu, czyli sam najwięcej odpowiadał na stawiane pytania, objaśniał itp.?

Zebrania tzw. bereańskie, czyli badanie Biblii, wprost lub przy pomocy podręczników, nie są kazaniami ani wykładami przez przewodniczącego, lecz to są wspólne badania, w których uczestniczyć, czyli zabierać glos, wypowiadać swe myśli itd., mają wszyscy uczestniczący, a nie tylko ten co przewodniczy. Przewodniczący ma głównie dopilnować porządku. Każdy przedmiot lub pytanie powinien dać do dyskusji współuczestniczącym. Po wysłuchaniu innych, sam może również wypowiedzieć kilka zdań, jakoby sumując wypowiedziane myśli, lecz nie powinien się przy tym rozwodzić, ani powtarzać tego, co już inni określili.

Straż 1945.1