Czy owo drugie cudowne nakarmienie rzesz, gdzie to uczniowie mieli przywilej rozdawać pokarm (Mar. 8:1-9), miało jakie obrazowe znaczenie?

Zrozumieniem naszym jest, że wszystkie cuda dokonane przez naszego Pana, za Jego pierwszej bytności na ziemi, były obrazem na daleko większe dzieło "naprawienia wszystkich rzeczy," które On ma dokonać przy wtórym Swoim przyjściu i ustanowieniu królestwa, które ubłogosławić ma wszystkie rodzaje ziemi. Owe nie bardzo liczne cudowne uzdrowienia chorych, ślepych, chromych, trędowatych itd. przedstawiały dzieło ogólnego uleczania wszystkich posłusznych w wieku Tysiąclecia. Także owe trzy wypadki cudownego wskrzeszenia umarłych., były obrazem powstania wszystkich umarłych na głos Syna Bożego. - Jan 2:25,28.

Wobec tego możemy z właściwością, twierdzić, że i owe cudowne nakarmienie rzesz miało obrazowe znaczenie, nie tylko jedno ale dwa. Literalnie, ono będzie powtórzone na daleko większą skalę w przyszłych wiekach chwały; kiedy to przekleństwo będzie już w zupełności usunięte z ziemi i ziemia "wyda urodzaj swój" obficie, tak że nie będzie już więcej głodu, nędzy ani żadnych braków w tych rzeczach, które potrzebne są do życia i szczęścia ludzkiego.

W znaczeniu duchowym, ów cudownie rozmnożony pokarm cielesny może też pięknie przedstawiać pokarm duchowy, pomnożony przez Pana i zanoszony przez Jego uczni tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości i prawdy Słowa Bożego. Przy pewnej okazji Jezus powiedział: "Zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy w Mię, sprawy, które Ja czynię i on czynić będzie i większe nad te czynić będzie" - (Jan 14:12). Czyż nie jest to prawdą, szczególnie w zanoszeniu pokarmu duchowego drugim? W owym cudownym nakarmieniu rzesz, uczniowie Pana donosili ludowi pokarm, który tylko chwilowo zasilał życie doczesne; gdy zaś w rozpowszechnianiu Słowa Bożego prawd objaśniających charakter i plan Boży sprawujemy i rozdajemy "pokarm, który trwa ku żywotowi wiecznemu, który daje Syn Człowieczy." - Jan 6:27.

Straż 1950.1