Jakie znaczenie zawiera się w Ew. św. Marka 9:46?

Było już nie raz tłumaczone na łamach niniejszego pisma i w broszurach naszych, że orzeczenie: "Gdzie robak nie umiera" (a także: "ogień nie gaśnie," w. 48) stosowało się do Gehenny, lub doliny Hinnon, za murami miasta Jeruzalem, do której to doliny w owym czasie, wywożono odpadki i śmieci z miasta, a także padlinę. Jak zwykle w takich miejscach gorzał tam ustawiczny ogień, palący to co mogło być spalone, a robactwo roztaczało odpadki i padlinę. Ogień nigdy nie gasł i robactwo nigdy nie wyginęło, bo codziennie wrzucano tam rzeczy takie, które zasilały jedno jak i drugie.

Dolina ta obrzydliwa z powodu robactwa, cuchnących wyziewów i dymu była obrazem zupełnego odcięcia od Boskiej łaski i wiecznego żywota. Innymi słowy: był to obraz wiecznego zniszczenia, wtórej śmierci, z której nie będzie już żadnego wybawienia. - Obj. 20:14.

Straż 1950.1