Co to jest prawda?

Jest to pytanie, nad którym łamali sobie głowy filozofowie wszystkich wieków. Nawet Piłat, sądzący naszego Pana, stawił Mu pytanie: Cóż jest prawda? Jest to zasada względna, a więc nie dająca się ująć w jedną ustaloną formę. Gdy jednak rozchodzi się o prawdę najwyższa to słowa Jezusa dają nam klucz, co jest prawdą w znaczeniu najwyższym. Powiedział On: "Jam się na to narodził i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie." (Jan 18:37.) Na innym miejscu powiedział też: "Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę Moją, ale wolę Onego, który Mię posłał" (Jan 6:38); a także: "Objawiłem imię Twoje ludziom, któreś Mi dał ze świata. ... i zachowali słowa Twoje, a poznali, że wszystko coś mi dał od Ciebie jest." (Jan 17:6-7.) Z Pism tych wynika, że świadczenie o Ojcu Niebieskim przez naszego Pana, Czynienie Jego woli i objawianie Boga i Jego planu ludziom, było tym samym co "wydawaniem świadectwa prawdzie." Zatem największą prawdą jest Bóg, a następną jest Ten, który jest Jego głównym przedstawicielem oraz synem, Chrystus Jezus, który Sam powiedział: "Jam ci jest ta droga i prawda i żywot." - Jan 14:6.

Straż 1947.4