Czy prawda ma początek?

Jeżeli największym uosobieniem prawdy jest Bóg, jak zaznaczyliśmy to w poprzedniej odpowiedzi, to znaczyłoby, że prawda niema początku, tak jak Bóg jest bez początku. Jednakowoż pod względem naszego stosunku do Boskiej prawdy, to prawda miała swój początek w nas wtedy, gdyśmy ją przyjęli i poświęciliśmy się, aby za przykładem Jezusa, czynić nie swoją wolę, ale Ojca. Rozpoczyna się wtedy nasze chwalenie Ojca "w duchu i w prawdzie." - Jan 4 :23.

Straż 1947.4