Proszę wyjaśnić tekst z księgi Sędziów 1:19.

W naszej zwykłej Biblii, w języku polkim, tekst ten brzmi: "I był Pan z Judą, i posiadł onę górę; ale nie wypędził mieszkających w dolinie, bo mieli wozy żelazne." Zdaje się, że jest to dalszym pojaśnieniem tego co podaje ósmy i dziewiąty wiersz tego samego rozdziału, gdzie mówi, że walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi i wzięli je, a następnie ciągnęli aby walczyć przeciwko Chananejczykom mieszkającym na górach i na południe i w polach (czyli w dolinach). Według objaśnień podanych o Jeruzalemie w Encyklopedii "Britannica", miasto Jeruzalem zbudowane jest na północnej stronie wysokiej równiny rozciągającej się na południe od gór Judzkich. Samo miasto zbudowane jest na kilku pogórkach wznoszących się o 100 do 200 stóp ponad ową równinę. Ta sama Encyklopedia objaśnia również, że za czasów inwazji owego kraju przez Jozuego, kraj ten i miasto zamieszkane było przez plemię Jebuzejczyków; i że zupełne podbicie miasta nastąpiło dopiero pod panowaniem króla Dawida.

Objaśnienie to zgadza się z tym co podane jest w księdze Sędziów 1:8-9 i 19, i ostatni ten wiersz znaczy, że owa wysoka równina (nazwana górą) aż do miasta Jeruzalem, została zdobytą przez pokolenie Judy krótko po śmierci Jozuego, lecz mieszkańców dolin, na północ od Jeruzalemu, synowie Judy naonczas pokonać nie zdołali, z powodu ich lepszego uzbrojenia w wozy żelazne i prawdopodobnie także w inne narzędzia wojenne.

Straż 1947.4