Gdy na świecie nastąpi przepowiedziany w Biblii ogień, Armageddon, czyli, jak my to rozumiemy, anarchia, czy będą to jeszcze jakieś rządy anarchistyczne, czy też nie będzie żadnych rządów?

Słowo anarchia jest pochodzenia greckiego i według Arcta, słownika języka polskiego, znaczy: "brak rządu prawidłowego, nieład, bezrząd." Możemy więc wnosić, że ostatni okres "wielkiego ucisku" odznaczać się będzie gwałtownymi wywrotami istniejących ustrojów społecznych; istniejące rządy podlegać będą różnym zmianom radykalnym, co już od dłuższego czasu da się zauważyć, aż w końcu wszelkie rządy zostaną załamane i nastąpi ogólny nieład, bezrząd, "Armageddon" - góra zniszczenia. Ten stan rzeczy będzie tak straszny i zgubny, że gdyby dni te nie były skrócone mocą. Bożą, to żadne ciało nie byłoby zbawione (Mat. 24:21-22), czyli żaden człowiek nie zostałby przy życiu. Dzięki jednak Bogu, że On, który w mądrości i potędze Swej nakreślił granice morzu i nawałnościom jego, powstrzyma także w słusznym czasie wzburzone namiętnoci ludzkie; uśmierzy wojny i wszelkie walki aż do kończyn ziemi i powie: "Uspokójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg." (Ps. 46:7-10.) Wtedy Ten, którego Bóg postanowił królem nad Syjonem, górą świętą Jego (Ps. 2:5-6), mając nieograniczną władzę, zaprowadzi czasy ochłody i "naprawienia wszystkich rzeczy." (Dzie. 3:20-21.) "I pójdzie wiele ludzi mówiąc: Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga Jakubowego, a będzie nas uczył dróg Swoich i będziemy chodzili ścieszkami Jego... I przekują miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy." - Izaj. 2:3-4.

Straż 1947.4