Czy nie byłoby dobrze, aby bracia podali jaki wzór modlitwy dla dzieci? Nie dla formułki, ale jako przykład.

Nie podaliśmy wzoru modlitwy pogrzebowej i nie chcemy też podawać wzoru modlitwy dla dzieci. Rozumiemy, że najlepszym wzorem modlitwy nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich wogóle chwalców Boga, jest modlitwa Pańska. Jak piękną, głęboką i treściwą ona jest, było już nieraz tłumaczone na łamach niniejszego pisma. Również na innym miejscu tego wydania znajduje się artykuł (z pod pióra br. Russella) "Bez przestanku się módlcie," który szczegółowo objaśnia wszystkie części modlitwy Pańskiej. Jeżeli więc rozchodzi się o wzór modlitwy, to najlepszym wzorem, tak dla nas jak i dla naszych dzieci, jest modlitwa Pańska.

Straż 1947.4