Kto był tym człowiekiem, w którego domu Jezus, spożywał ostatnią wieczerzę (Mat. 26:18)? A także kto był właścicielem owego oślęcia, na którym Jezus wjechał do Jeruzalemu (Mat. 21:2-3)? Czy byli to także uczniowie Pana?

Chociaż Biblia nie podaje tych szczegółów, to jednak dość pospolitym i racjonalnym przypuszeniem jest, że tak właściciele wieczernika jak i owego oślęcia byli, jeżeli nie jawnymi uczniami Chrystusa Pana, to przynajmniej byli w bliskiej sympatii z Jego nauką i w osobistej przyjaźni z Nim Samym. Szczególnie właściciel lub właściciele wieczernika mieli takie poważanie dla Pana i Jego sprawy, że dom ich był dla Niego zawsze otwartym. Tym można sobie tłumaczyć te wyraźne rozkazy Pana, wraz z Jego pewnością, że rzeczy, które On potrzebował, będą Mu chętnie i bez kwestii udzielone. Pan nie narzucałby się w gościnę do ludzi obcych lub Jemu nieprzychylnych, ani też nie żądałby od takich jakiejkolwiek rzeczy, przysługi lub t. p. Miał On przyjaciół, którzy "Mu służyli z majętności swoich" (Łuk. 8:3) i z których gościnności lub hojności korzystał, gdy zachodziła tego potrzeba.

Straż 1949.9