Fragmenty nieczytelne

Czy Chrystus musiał być zdradzonym przez Judasza aby umrzeć i odkupić ludzkość? Jeżeli tak, to gdyby Judasz nie dokonał tej zdrady, to ktoś inny musiałby to zrobić. Jeżeli to więc wieki naprzód było postanowione i przepowiedziane (Ps. 41:10), to czy może to być poczytane temu człowiekowi za grzech?

Nie uważamy, aby dla złożenia Okupu koniecznym było, aby ktoś obowiązkowo musiał zdradzić Jezusa. Jego śmierć była konieczna, lecz to nie znaczy, że wszystkie szczegóły i okoliczności poprzedzające Jego śmierć były tak samo konieczne i przez sprawiedliwość wymagane. Przez Swoją śmierć Jezus złożył Okup - równoważną cenę za stracone życie Adama - przez to zaś co cierpiał nauczył się pewnych rzeczy i dowiódł najwyższy stopień Swego posłuszeństwa i wierności Ojcu; jak to Apostół określił, że ponieważ Jezus Sarn "cierpiał będąc kuszony (doświadczony), może tych, którzy są w pokusach (i w cierpieniach) ratować"; "Albowiem nie mamy Najwyższego Kapłana, któryby nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, ale skuszonego (doświadczonego) we wszystkim na podobieństwo nas, oprócz grzechu." - Żyd. 2:18; 4:15-16.

To że Bóg w Swej mądrości i wszechwiedzy przewidział i przepowiedział zdradę Judasza nie znaczy wcale, że On to na niego, lub na kogoś drugiego, włożył jako obowiązek. Rozumowanie, że cokolwiek Bóg naprzód przewidział i dla pewnego mądrego celu dozwolił aby w słusznym czasie stało się, zdejmuje wszelką odpowiedzialność z tych, co czynią zło przez Boga przewidziane, jest złym rozumowaniem. Istoty obdarzone rozumem i wolną wolą są wolnym przewodem moralności i Boskie przewidzenie ich drogi życia, nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za ich zło, nie zmusza ich do złego ani czyni Boga odpowiedzialnym za ich złe postępowanie.

Na podobne do powyższego pytania w sprawie Judasza, brat Russell dał krótką lecz trafną odpowiedź; a ponieważ jest krótką., więc powtarzamy ją dosłownie:

"Nie wiem o żadnym Piśmie, któreby mówiło, że Judasz był zobowiązany dokonać tej zdrady. Sprawa ta przedstawia się następująco: Proroctwo mówiło, że nasz Pan miał być zdradzonym; taksamo jak było powiedzianym, że Pan miał wjechać do Jeruzalemu wśród radosnych okrzyków. To też Pan później powiedział, że gdyby lud nie wykrzykiwał, uczyniłyby to kamienie. Podobnie i w sprawie owej zdrady: Nie było wcale przymusem, aby Judasz to uczynił. Pismo Święte mówi, że on dał się opanować przez diabła i że był złodziejem. Nie warto nam tracić sympatii dla Judasza."

Straż 1949.1