Fragmenty nieczytelne

Czy żyjemy już w czasach ostatecznych?

Tak, żyjemy w czasach ostatecznych i rozeznajemy to z różnych wydarzeń i znaków przepowiedzianych na czasy ostateczne. Mówili o tym Prorocy, mówił nasz Pan i mówili Jego Apostołowie. Kolosalne wojny, społeczne, polityczne i ekonomiczne przewroty, niepewność i ogólny strach co do niedalekiej przyszłości; wzmożenie się bezbożności i niesprawiedliwości pomiędzy ludźmi, wraz z rozmnożeniem się umiejętności; sposoby bardzo szybkiego podróżowania; wielkie i wprost cudowne wynalazki, ulepszenia techniczne i błogosławieństwa z jednej strony, a z drugiej niezdolność do mądrego wykorzystania tych błogosławieństw dla ogólnego dobra; powrót żydów do Palestyny; ogólna oświata i ujmowanie władzy przez klasy robocze i wiele innych wydarzeń obecnej doby są wypełnieniem różnych biblijnych przepowiedni na czasy ostateczne i dowodem, że czasy te są teraz.

Nie podzielamy jednak owego utartego poglądu, że "czasy ostateczne" oznaczają zbliżanie się końca świata i zniszczenia naszej planety. To nigdy nie nastąpi, bo Słowo Boże mówi, ??? na ??? ??? (Kazn. 1:4.) Rozumiemy raczej iż orzeczenie ??? ???? stosuje się ??? zakończającego okresu ??? porządku rzeczy, lub teraźniejszego wieku złego po który nastąpi nowy porządek rzeczy, "nowe niebiosa" (władza duchowa) i "nowa ziemia" (władze świeckie), których sprawiedliwość będzie dla wszystkich (2 Piotra 3:13.) ??? więc, ze żyjemy w czasach przełomowych - przy końcu panowania pogan, despotyzmu i ??? w których imperium niewidzialnego lecz potężnego uzurpatora, szatana, jest różnymi sposobami łamane i kruszone, a po zupełnym skruszeniu zabłyśnie "słońce sprawiedliwości" - królestwo Boże ??? i "zdrowie będzie w promieniach jego." (Mat. 4:2); albowiem rozpoczną się czasy ochłody i "naprawienia wszystkich rzeczy" - Dzie. 3:20-23.

Straż 1949.1