Czy br. Russell zwał siebie i braci "Jehowa Witness"? i czy nazwa ta jest według Biblii właściwa?

Me, br. Russell nie nazywał siebie ani braci świadkami Jehowy i, naszym zdaniem, nazwa ta wcale nie stosuje się do ludzi, gdyż prawdziwym świadkiem Boga Wszechmogącego-Jehowy, jest sam Pan Jezus (Obj. 1:5.), a naśladowcy Jezusa świadczą o Bogu i jego dziele tylko przez Jezusa Chrystusa. Chociaż u Izajasza 43:10 jest powiedziane, że prawdziwi Izraelici mieli świadczyć o Bogu, to jednak w całym tego słowa znaczeniu nie byli Jego świadkami, gdyż Bóg im się we wszystkich szczegółach swego planu i charakteru, nie objawił (2 Moj. 6:3) - i Izraelici znali Boga tylko jako Mocnego i Sprawiedliwego.

Właściwszym jest orzeczenie, że chrześcijanin (prawdziwy) jest świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii, lecz nazwa "Świadek Jehowy" jest za przesadna i niestosowna. Słowo Jehowa w języku hebrajskim sylabizowane jest w taki sposób że trudno je wysłowić i otaczane jest taką czcią, że prawowierny żyd nigdy słowa tego nie wypowie. Było ono widocznie w takim samym poszanowaniu u Apostołów i naszego Pana; albowiem w Ewangeliach, w listach apostolskich, jak i wogóle w całym Nowy Testamencie słowo to nie zostało użyte ani raz. Idźmy więc za przykładem pierwotnego Kościoła i nie bierzmy tego tajemniczego, wielkiego imienia Pańskiego nadaremno. Nie będziemy się jednak spierać z tymi, co miano to przyjmują i nim się szczycą, bo zdaje nam się że oni nie wiedzą co czynią.

Straż 1948.4