Czy drzewo figowe (Mar. 13:28) wypuszcza liście?

Drzewo figowe (do którego przyszedłszy Pan nie znalazł nań owocu - Mat. 21:19), przedstawia naród żydowski, do którego gdy Pan przyszedł, nie znalazł owoców godnych pokuty. Drzewo to uschło zupełnie, czyli narodowo żydzi zamarli, a ziemia dana im przez Boga, osiedloną została przez plemiona arabskie. Wypełniła się inna część wielkiego proroctwa naszego Pana: "Zapędzeni będą w niewolę między wszystkie narody i będzie Jeruzalem deptana od pogan, aż się wypełnią czasy pogan." - Łuk. 21:24.

Że to symboliczne drzewo figowe odmładza się (naród żydowski od kilkudziesięciu lat rozbudza się do narodowej egzystencji) jest ogólnie wiadomym i uznawanym faktem. Rada zjednoczonych narodów przyznała żydom prawo do, jeżeli już nie całej ta przynajmniej pewnej części Palestyny; i zdaje się być pewnym, że pomimo gwałtownych sprzeciwów ze strony Arabów, żydzi nie będą z Palestyny wyparci, lecz będą się tam coraz więcej wzmagać i utrwalać, zgodnie z biblijnymi proroctwami, na wypełnienie których nadszedł czas; albowiem czasy pogan wypełniły się, naszym zdaniem, w roku 1914, i ostatecznie mają posiąść całą Palestynę, jako ziemię obiecaną.

Liście drzewa zdają się przedstawiać nauki - nauki prawdziwe, Boskie, ku uleczeniu pogan (Obj. 22:2) z ich zaćmienia, przesądów i błędów. Można więc powiedzieć, że drzewo figowe (żydzi jako naród) nie rozwinęło się jeszcze do pełności liści - narodowo nie przyjęło jeszcze prawdziwej nauki Bożej i Chrystusa, lecz pojedynczo coraz więcej Żydów dochodzi do tego stanu; coraz więcej jest takich, którzy przyjmują Chrystusa i Jego Ewangelię. Miejmy więc nadzieję że niezadługo drzewo to pokryje się liściem - prawdziwą Ewangelią - i przyniesie owoc godny pokuty (Zach. 12:10), w rezultacie czego przywróceni zostaną do zupełnej łaski Bożej i obiecane im nowe przymierze wejdzie w życie. - Jer. 31:31-34; Rzym. 11:26-33.

Straż 1948.4