Co znaczy wyraz Amen?

Dosłownie wyraz Amen znaczy "prawdziwy", "to, co jest prawdziwego". (Izaj. 65:16). Wyraz amen miał stanowić nacisk na wypowiedziane zdanie, że jest prawdziwe. (4 Moj. 5:22). Pan Jezus używał tego wyrażenia gdy mówił: "Zaprawdę, zaprawdę". U Żydów był zwyczaj że tak w synagogach jak i w domach prywatnych gdy odmawiano modlitwy, tak wierni zgromadzeni w synagodze, jak w domu członkowie rodziny zwykli mówić "amen". Zwyczaj ten zachował się w pierwotnym Kościele (Zob. 1 Koryn. 14:16), a nawet i dziś jest praktykowany w różnych denominacjach szczególnie u Metodystów, którzy często dwa wyrażenia używają jednocześnie "amen" i "alleluja".

Strażnica 1924.3