Skąd można wiedzieć, że było trzech Mędrców, którzy przyjechali nawiedzić Jezusa, kiedy Pismo nie zaznacza liczby?

Pismo Święte z zasady jest treściwe i w niektórych sprawach robi tylko wzmianki, dlatego umysł badawczy docieka szczegółów, by zadowolnić ciekawość i w tym względzie szuka źródła skądby zaczerpnąć wiadomość, mniej skrupulatni robią przypuszczenia, a inni puszczają wodze swej fantazji, a pole religijne bardzo jest do tego podatne. Wieki Średnie obfitowały w tego rodzaju podania a nie będąc kontrolowane ani krytykowane zostały z czasem przyjęte za prawdę i za dogmaty.

Pewności liczby Mędrców, ani ich imion nie mamy, lecz wiadomość jaka jest rozpowszechnioną pochodzi z nauk Kościoła Katolickiego. Jedyne racjonalne przypuszczenie jakie można zrobić na podstawie Pisma Św., że było ich trzech, z tego względu, iż Mędrcy złożyli trojakie dary: złoto, kadzidło, mirrę i możebne, że każdy przyniósł jeden dar.

Ścisłej akuratności nikt nie może się spodziewać, szczególnie w sprawach podawanych w historji starożytnej lub tradycjach.

Jak możemy wiedzieć, iż pochodzili oni z Persji a nie z innego kraju?

Najprzód, iż przyjechali oni z kraju położonego na Wschód od Jerozolimy, co wskazuje na Persję, ale ważniejszy dowód jest ten, że religja, którą wyznawali Persowie uczy, o wielkim wybawicielu, który zreformuje świat i ustanowi uniwersalny pokój na ziemi. Żydzi będący w rozproszeniu wszędzie starali się opowiadać swoją nadzieję o Mesjaszu i te połączone z nauką Zoroastera wytworzyły tradycję o królu Żydowskim i proroctwo, iż miała się wtedy ukazać gwiazda a, że w owych stronach i w owych czasach astrologja i astronomja stały najwyżej ze wszystkich innych nauk, więc tacy "Mędrcy" mogli się poznać na tem szczególnem zjawisku świetlanem, które miało znamionować narodzenie się przepowiadanego przez Persów wybawiciela.

Strażnica 1924.3