Narodzenie z Ducha

Jezus powiedział do Nikodema: "Wiatr gdzie chce wieje i głos jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie; także jest każdy, który narodził się z Ducha" (Jan 3:8). Niektórzy szczerzy chrześcijanie mówią, że są "narodzeni z Ducha," lecz nie są w stanie przychodzić i odchodzić jako wiatr. Czy moglibyście wyjaśnić tę sprawę?

Trudność zachodzi dla wielu w słowie "narodził się." W języku greckim słowo tu przetłumaczone na "narodził" jest także z właściwością tłumaczone na "spłodził." Słowem tym jest gennao i jest ono często przełożone na spłodził w pierwszym rozdziale Mateusza, gdzie podana jest genealogia (rodowód) Jezusa. Słowo gennao jest z właściwością tłumaczone "spłodzić" i "zrodzić," i przedmiot w danym zdaniu winien być zauważony aby zadecydować czy stosuje się ono do spłodzenia czy do narodzenia.

Na początku oddania się Panu, chrześcijanin jest spłodzony do nowego życia, do niebiańskiego. Zaczynają się w nim nowe nadzieje, nowe pragnienia i nowe ambicje. Opierają się one na Boskich obietnicach zapisanych w Piśmie świętem pod natchnieniem Ducha świętego. Stąd o chrześcijaninie może być z właściwością powiedziane, że jest "spłodzony" z Ducha świętego, co po prostu znaczy, że w jego umyśle i sercu rozpoczęło się nowe życie.

Z biegiem lat chrześcijanin taki karmi się Słowem Bożym; a ostatecznie, w pierwszym zmartwychwstaniu, "narodzi" się nowe życie, chwalebna, duchowa istota, niewidzialna dla ócz ludzkich, mogąca przychodzić i odchodzić niespostrzeżenie, jako wiatr, jak to określił Jezus. Jest więc widocznem, że określenie Jezusa wypowiedziane do Nikodema nie stosuje się do takich co są tylko "spłodzeni" z Ducha ale do tych co dostąpili zupełnego "narodzenia" z Ducha. Pan Jezus, po Swoim zmartwychwstaniu, mógł przychodzić i odchodzić niewidzialnie, bo dostąpił narodzenia z Ducha.

Ci co roszczą pretensję, że są już teraz "narodzeni" z Ducha nie zauważyli tej ważnej różnicy. To o czem mówią jest w rzeczywistości "spłodzeniem" z Ducha. Oni mają właściwą myśl ale używają nieodpowiednich słów.

Straż 1967.5 "The Dawn"-IV,1967.