Zmartwychwstanie

W l Sam. 2:6 czytamy: "Pan zabija i ożywia, wwodzi do grobu i wywodzi." W jakim znaczeniu Pan zabija i ożywia?

Paweł apostoł napisał: "Zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym" (Rzym. 6:23). Adam przestąpił Boskie prawo i został zasądzony na śmierć przez Stworzyciela, a to potępienie śmierci przeszło na cały rodzaj ludzki. Bóg przygotował sposobność uwolnienia od śmierci przez zesłanie Swego Syna aby zajął miejsce grzeszników w śmierci. Przeto czytamy: "Jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą." - l Kor. 15:22.

W modlitwie Mojżeszowej znajdujemy tę samą myśl pięknie wyrażoną. O Bogu mówi: "Ty człowieka w proch obracasz, a znowu mówisz: Nawróćcie się synowie ludzcy" (Ps. 90:3). Bóg obraca człowieka w proch za to co stało się w raju; natomiast w tysiącletnim królestwie Chrystusowym On powie: "Nawróćcie się (powróćcie) synowie ludzcy."

Straż 1968.1