Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZWYCIĘŻENIE - Jak długo przed nagrodą?

W Objawieniu 3:5 czytamy - "Kto zwycięży, ten będzie obleczony w szaty białe, i nie wymaże imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Aniołami Jego." Jak wnet, po przejściu ostatniego członka poza wtórą zasłonę, to się stanie?

Nie mam o tym żadnej wewnętrznej informacji, drodzy bracia. Myślę że Pan stosuje to do czasu teraźniejszego, ponieważ, jeżeli w tym życiu, przed przejściem poza wtórą zasłonę mamy szaty białe, a imiona nasze zapisane są w niebie, i jeżeli one zostaną nie wymazane, wtedy przejdziemy do Świątnicy Najświętszej, jako członkowie Chrystusa. Przeto, według mojego zrozumienia stosuje się to do tej strony zasłony. "Ale wyznam imię jego przed obliczem Ojca mojego i przed Anielami jego." Jeżeli wasze imię i moje tam jest, to przypuszczam, że nasz Ojciec Niebieski wie o tym i przypuszczam, że aniołowie też w jakiś sposób wiedzą o tym, lecz gdy nie okażemy się zwycięzcami, imiona nasze nie będą wyznanie, ale raczej wymazane.

KPiO 1909; ang: 522