Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Porządek jego.

Czy świeci Starego Testamentu dostąpią swego zmartwychwstania przed zmartwychwstaniem Wielkiego Grona?

Nie wiemy na pewno, ale raczej przypuszczamy, że nie. Sądzimy, że klasa Wielkiego Grona przejdzie poza zasłonę zanim jeszcze święci Starego Testamentu zostaną wzbudzeni. Sprawa ta może być rozumowana w dwojaki sposób, lecz skłaniamy się raczej do następującego sposobu myślenia: Klasa Wielkiego Grona jest poczytana jako drugorzędna część Kościoła Pierworodnych. Jak pamiętacie, było to przedstawione w figurze; albowiem wszyscy Lewici - nie tylko sami kapłani - należeli do klasy, która została przyjętą przez Pana w zamian za pierworodnych Izraela.

Rozumiemy więc, że na ogół Wielkie Grono należy do tej samej klasy co Kościół, do Ciała Chrystusowego. Są oni tymi, do których specjalnie jest zastosowana zasługa Chrystusowa w wieku Ewangelii. Zasługa Chrystusowa w ten sposób zobowiązana, nie może być zwolniona, dopóki sprawa Wielkiego Grona nie będzie załatwiona kompletnie. To każe nam wnosić, że zasługa Chrystusowa nie może być zastosowaną do nikogo innego, nawet do świętych Starego Testamentu, dopóki cała klasa Kościoła nie umrze i nie otrzyma swej przemiany, aby zasługa ta mogła być zwolniona. Sądzimy więc, że święci Starego Testamentu nie zmartwychwstaną, aż Wielkie Grono przejdzie poza zasłonę.

KPiO 1915; ang: 596