Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Tekst dodany.

Proszę objaśnić Obj. 20:5 - "A inni z umarłych nie ożyli ażby się skończyło tysiąc lat."

Uczeni zgadzają się z tym że ów tekst jest interpolacją, czyli nielegalnym dodatkiem. Pamiętać jednak należy, iż co innego jest być legalnie, oficjalnie umarłym, a co innego być umarłym istotnie. Jezus uznawał za żywych tylko tych, którzy Jego przyjęli. Ci, co nie mają Syna Bożego, nie mają żywota w żadnym znaczeniu ani stopniu; natomiast ci, co mają Syna, mają początek żywota im przypisany. W Tysiącleciu zaś ludzie otrzymają sposobność nie tylko przebudzenia się, z śmierci, ale dostąpienia zupełności żywota. Po przebudzeniu z śmierci, jeżeli będą posłusznymi prawom Królestwa, podnoszeni będą stopniowo z śmierci do doskonałości i żywota.

KPiO 1912; ang: 594