Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Moc teraz działająca.

Czy moc zmartwychwstania działa już teraz w życiu świętych?

Tak, moc zmartwychwstania działa w życiu świętych. W liście do Rzymian 8:11, Apostoł powiedział: "Jeśli duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, Ten, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i śmiertelne ciała wasze przez ducha Swego, który w was mieszka." Pismo to nie mówi o przyszłym zmartwychwstaniu; ono stosuje się do ożywienia energią śmiertelnych ciał waszych. Apostoł argumentuje, że kiedyś żyliśmy grzechowi, lecz gdy poświęciliśmy, ale Bogu, staliśmy się umarłymi grzechowi. Dostąpiwszy spłodzenia duchem świętym, staliśmy się Nowym Stworzeniem, w naczyniu glinianym; ciało zostało uznane za umarłe grzechowi a Nowe Stworzenie żywe Bogu. Apostoł następnie mówi, że duch Boży jest w stanie tak ożywić to śmiertelne ciało, że zamiast być sługą grzechu, jak było poprzednio, ono stanie się sługą sprawiedliwości.

Wielka różnica zachodzą pomiędzy nieśmiertelnym ciałem, jakie otrzymamy w przyszłości, a tym ożywionym ciałem śmiertelnym. Przyszłe nowe ciało nie będzie wcale ciałem cielesnym. "Wsiane w skazitelności, wzbudzone będzie w nieskazitelności; wsiane w niesławie, wzbudzone będzie w sławie, wsiane w słabości, wzbudzone będzie w mocy; wsiane ciało cielesne, lecz wzbudzone będzie ciało duchowe." (1 Kor. 15:42-44.) Obecne ziemskie ciało nasze ma być ożywione duchem Bożym w nas mieszkającym i ten proces stopniowego zmartwychwstania, w którym Nowe Stworzenie jest zaangażowane, ma stawać się coraz mocniejszy. Jeżeli to trwa, zmartwychwstanie nasze postępuje naprzód, i nadejdzie chwila, przy końcu naszej drogi, gdy Pan uzna nas za godnych chwalebnej przemiany, abyśmy stali się podobni Jemu i dostąpili Jego chwały w stanie duchowym.

KPiO 1912; ang: 593