Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Pierwsze Duchowe.

Czy nie jest prawdą, że najpierw musimy zmartwychwstać duchowo? "Jeśliście powstali z Chrystusem, tego co jest w górze szukajcie." (Kol. 3:1.) "Gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem." (Efez. 2:5.) "Ocuć się, który spisz i powstań od umarłych a oświeci cię Chrystus." (Efez. 5:14). "Jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę Ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili." - Rzym. 6:4.

Wyjaśniliśmy już poprzednio, że ludzkość powstanie na sąd i że zmartwychwstanie ludzkości będzie stopniowe, przez całe tysiąc lat - nie tylko tą chwilą gdy ludzie będą wzbudzeni i wyjdą z grobów - to będzie tylko początkiem zmartwychwstania. Ludzie powstawać będą na to, aby dostąpić restytucji, odrestaurowania. Zatem tak jak w przyszłości ludzkość będzie stopniowo podnoszona ze stanu grzechu i śmierci, podczas Tysiąclecia i stopniowo dochodzić będzie do ludzkiej doskonałości osiągnie ją w zupełności przy końcu Tysiąclecia, tak do pewnego stopnia Bóg daje podobny obraz co do Kościoła. Znaczy, że od chwili naszego poświęcenia się Bogu i spłodzenia duchem świętym, określani jesteśmy jako Nowe Stworzenie, jako powstający w starej, martwej naturze i stający się żywymi Bogu jako Nowe Stworzenie, które ma wzrastać - najpierw jest jakby niemowlęciem, następnie młodzieńcem a w końcu jako zupełnym nowym człowiekiem. Ta myśl o rozwoju charakteru jest niekiedy wyrażana jako część zmartwychwstania - "Powstaliście z Chrystusem, abyście w nowości żywota chodzili!" (Rzym. 6:4). Różne te teksty, zacytowane w tym pytaniu, stosują się do tej części zmartwychwstania, której doznajemy w obecnym życiu. I pozwólcie mi dodać, że kto nie będzie miał tej części zmartwychwstania, w znaczeniu powstania ze swych słabości i wyrabiania charakteru, ten nie będzie nadawać się do chwalebnego, natychmiastowego zmartwychwstania, jakie Bóg ma dla Kościoła, przy końcu tego wieku, przy wtórym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

KPiO 1911; ang: 589