Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Jak długo po czasach pogan?

Po skończeniu się czasów pogan, ile jeszcze upłynie czasu do rozpoczęcia się zmartwychwstania?

Ja nie wiem. Mogę tylko domyśleć się. Domyślanie się nie może być zadawalające, a nasze przypuszczenie jest tego rodzaju: Gdy wypełnią się czasy Pogan, nastąpi przepowiedziany w Piśmie świętym "czas wielkiego ucisku, jaki nie był, odkąd poczęły być narody." Po tym ucisku zapanuje sprawiedliwość, błogosławieństwa, umiejętność się rozmnoży, łaska Boska spłynie na ludzi i wszystkie narody mniej lub więcej; zostaną doprowadzone do znajomości Pańskiej. Ile na to będzie potrzeba czasu, ja nie wiem. Biorąc jednak pod uwagę setki milionów pogan, pozostających w głębokiej ciemności, przyprowadzenie ich do uświadomienia o prawdziwym Bogu będzie wymagało wiele czasu, co najmniej pięćdziesiąt lub do stu lat. Jak tylko żyjące narody zostaną doprowadzone do pewnego stopnia uświadomienia i podniesione z upadku, wtedy zwiększy się produkcja, a ziemia "wyda urodzaj swój," by mogła wyżywić zwiększoną liczbę ludzkości, wtedy nastąpi stopniowe zmartwychwstanie "każdy w swoim rzędzie," aż wszyscy zmartwychwstaną.

KPiO 1911; ang: 589