Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Czy w ciałach zupełnych.

Czy Pismo Święte uczy, że w zmartwychwstaniu, stracone oko, słuch lub tp., będzie przywrócone zaraz w chwili przebudzenia?

W Piśmie Świętym niema nic dotyczącego tego punktu, lecz uważamy za właściwe domyślać się, że wychodzący z grobów podczas panowania Chrystusowego, nie będą powstawać kalekami; jak na przykład, bez oka, bez ręki itp., ale że powstaną z obiema rękami, chociaż może ręce ich nie będą w takim samym stanie jak były pierwotnie; jak na przykład gdy Pan uleczył tego, który miał uschłą rękę. Jeżeli na owej ręce była jakaś skaza zanim uschła bo mogła być i potem, gdy została ona przywrócona do normalnego stanu.

Rozumiem więc że nie jest to nauką Pisma świętego aby przy zmartwychwstaniu ludzie powstawali doskonałymi bo w takim razie ślady ich niedoskonałości byłyby zatarte i nikt nie mógłby ich rozpoznać ani z ich twarzy, ani z charakterystyk umysłowych. Wszystkie rysy waszych twarzy jak i mojej twarzy, tak samo rysy na waszych i moich dłoniach, wykazują pewne przymioty umysłowe, a gdyby te rysy na twarzy i dłoniach stały się doskonale to i umysł z konieczności stałby się doskonałym i gdyby to uczynione było od razu to nikt nie poznałby samego siebie, ponieważ znamy siebie i drugich przeważnie z naszych i ich niedoskonałości. Myślą moją byłoby więc, że gdy ludzie będą wskrzeszani, powstawać będą w ciałach mniej więcej zupełnych lecz nie w doskonałych; czyli w ciałach takich jak jest wasze lub moje w stanie normalnym i przy przeciętnym zdrowiu. Nie w stanie jakim się ktoś znalazł przez wypadek, gdzie utracił nogę lub rękę, a raczej że powstaną z przeciętnym stopniem ludzkiej doskonałości. Lecz jest to tylko domysłem, ponieważ pasmo święte nie podaje szczegółów w tej sprawie.

KPiO 1911; ang: 589