Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Nasze, czy stopniowe.

Czy nasze poczytane powstanie od umarłych, od czasu poświecenia się na śmierć, jest stopniowe czy natychmiastowe?

Jedno i drugie. Apostoł mówi: "Wzbudzeniśmy z Nim; A tak jeśliście powstali z Chrystusem" itd. Uznani byliśmy za Nowe Stworzenia w chwili poświęcenia i to Nowe Stworzenie powstaje z poczytanego za umarłe starego stworzenia. Tam więc rozpoczęło się zmartwychwstanie, czyli wzbudzanie Nowego Stworzenia i ono postępuje w proporcji jak Nowe Stworzenie wzrasta. Różne obrazy są używane do określenia tego. Jedno byłoby stopniowym wzbudzaniem - dochodzeniem do doskonałej miary - a drugie przedstawione jest Jako spłodzenie z ducha. Jako zarodek przygotowujący się do narodzenia. Są to określenia obrazowe i nie powinniśmy tych różnych obrazów mieszać, ale korzystać z każdego. To co określone jest, że jesteśmy wzbudzeni z Nim, dzieje się natychmiastowo. Nowe Stworzenie zapoczątkowane zostało w chwili twojego poświęcenia i spłodzenia z ducha. Tam ono zaczęło być wzbudzane ze starej natury i wzbudzanie to trwa w miarę jak przezwyciężasz starą naturę; ona zamiera, a Nowe Stworzenie odnawia, się, nabiera życia, siły czy wzrostu, jakiekolwiek słowo chcesz użyć - jest to wzbudzeniem coraz więcej i więcej, dochodzeniem do coraz bliższego podobieństwa charakteru Chrystusowego i w taki sposób powstajesz z Nim i w Nim, jako członek Jego Ciała. A gdy w tym procesie zmartwychwstania rozwiniesz się dostatecznie, staniesz się jednym z Małego Stadka.

KPiO 1911; ang: 588