Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Próbowali usidlić Jezusa.

Czyją żoną będzie owa niewiasta, którą siedmiu braci miało kolejno za żonę? (Mat. 22:28)

Saduceusze, agnostycy chcieli usidlić Wielkiego Nauczyciela przez zadanie Mu pytania: Siedem braci kolejno ożeniło się z tą samą niewiastą i wszyscy pomarli przed nią; czyją więc żoną ona będzie przy zmartwychwstaniu? Nie pytali oni: Czyją żoną będzie w niebie, w czyśćcu albo w piekle ponieważ ani Jezus, ani Żydzi nie głosili takich nauk. Faryzeusze i Jezus nauczali o zmartwychwstaniu i przeciwko tej nauce Faryzeusze skierowali swoje sarkastyczne pytanie.

Zauważmy powagę Pańskiej odpowiedzi. "Błądzicie, nie będąc powiadomieni Pisma, ani mocy Bożej." Mat. 22:29. Nie macie pojęcia o tym, co Pismo święte naucza w tym względzie i pytaniem tym ignorujecie wielką, moc Bożą, która będąc zdolną dokonać zmartwychwstania, będzie również w stanie uregulować jakiekolwiek trudności z tego wynikłe. Następnie Wielki Nauczyciel poinformował ich, że ci co (stopniowo) dojdą do zmartwychwstania, czyli zostaną w zupełności podniesieni ze stanu grzechu i śmierci, "nie będą się żenić ani za, mąż wydawać," ale będą bezpłciowi, jak są aniołowie. W ten sposób to rzekomo wielkie i niemożliwe do odpowiedzenia pytanie Saduceuszy okazało się fiaskiem i objawiona została ich ignorancja.

KPiO 1910; ang: 588