Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - W Jakim Porządku.

Czy możesz dać jakie dowody, że Wielkie Grono powstanie przed Świętymi Ojcami?

To co w tym względzie uważane byłoby za dowód zależy od poszczególnego umysłu. Moją myślą jest że Wielkie Grono jest stowarzyszone z Kościołem w pracy obecnego wieku. Ewangelii i tak też jest w różny sposób przedstawione. Na przykład w ofiarach dnia Pojednania, kapłani i Lewici mieli styczność w czynnościach tego dnia. Także w obrazie oblubienicy, która przedstawia Małe Stadko, pokazane są jeszcze inne, czyli jej towarzyszki idące za nią, co również pokazuje łączność z Kościołem. Przypominam również obraz Rebeki. Zauważyłem, że gdy Abraham posłał sługę aby wezwał Rebekę by była żoną Izaaka, on nie powiedział aby jakieś służebnice z nią, przyszły, lecz niektóre przyszły. One przedstawiają klasę Wielkiego Grona, która idzie z Kościołem i będzie sługą klasy oblubieńcy. Zdaje się być właściwym wnosić, że gdy Izaak przyjął oblubienicę, przyjął też jej służebnice; że one pozostały przy niej i towarzyszyły jej.

Podobnie rzecz się ma z Małym Stadkiem i z Wielkim Gronem - ja wnoszę, że one prawdopodobnie wejdą razem. Należy również pamiętać, że pewna część zasługi Chrystusowej przypisana jest każdemu, kto stawia samego siebie ofiarą. Zauważyliśmy to już poprzednio, gdy zastanawialiśmy się nad przedmiotem chrztu, że gdy ktoś się poświęca, to nasz Pan jako Orędownik i Najwyższy Kapłan przyjmuje daną ofiarę jako Swoją i przypisuje tej osobie Swoją zasługę, aby tę ofiarę uczynić przyjemną Bogu.

Widzimy więc, że klasa Wielkiego Grona czyni poświęcenie i ma przypisaną zasługę Chrystusową, tak samo jak Małe Stadko - tak jedni jak i drudzy są spłodzeni z ducha świętego. Moją myślą więc jest, że wszyscy tacy muszą w zupełności dokonać swej ofiary; wszystka ta zasługa ofiary Chrystusowej, przypisana domownikom wiary w wieku Ewangelii, musi ukończyć się i cała zasługa Chrystusowa musi ponownie znaleźć się w rękach sprawiedliwości zanim ktokolwiek z świata może otrzymać jakiekolwiek błogosławieństwa pod zarządzeniami nowego przymierza. Święci ojcowie będą należeć do ziemskiej klasy, która ma otrzymać restytucyjne błogosławieństwa; przeto oni nie dostąpią tych błogosławieństw prędzej aż Małe Stadko i Wielkie Grono dokonają swej ofiary i przypisana im zasługa Chrystusowa będzie zwolniona.

Ten, który jest Orędownikiem dla każdego członka Małego Stadka jest także Orędownikiem dla każdego członka Wielkiego Grona. On podjął się być poręczycielem dla każdego z nas gdy przystąpiliśmy do Ojca. On uczynił naszą ofiarę przyjemną i każdy z nas potrzebuje Go jako Orędownika aż do końca życia. Apostoł powiedział: "Gdyby kto zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca." Przeto klasa Wielkiego Grona będzie potrzebowała Jezusa jako Orędownika aż wszyscy członkowie tej klasy przejdą poza zasłonę. Według mego wyrozumienia Jezus musi w zupełności przestać być Orędownikiem dla Kościoła, zanim stanie się Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a światem.

KPiO 1909; ang: 584