Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZMARTWYCHWSTANIE - Twoi umarli i moje trupy.

Izaj. 26:19 - "Ożyją umarli twoi, trupy moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się wy, którzy mieszkacie w prochu; Albowiem rosa twoja będzie jako rosa na złotach; ale niezbożnych o ziemie uderzysz." Czy to obejmuje, że niektórzy mieli powstać kiedy Pańskie ciało było wzbudzone, czy też to wcale nie odnosi się do Pana?

Rozumiem iż to odnosi się do Pana, i tłumaczenie jest niemal właściwe, ale jest nieco różnicy, jak to zauważamy w zwyczajnej Biblii, niektóre słowa są napisane kursywą. Kiedy jest właściwie przetłumaczone, to by się czytało: "Umarli twoi ożyją, umarłe ciało moje wstanie." My jesteśmy Pańskim ciałem, i jako jego Ciało ocucimy się z śmierci; "Umarli ludzie ożyją, moje ciało wstanie z śmierci, jako Ciało Chrystusowe," jak On powstał.

KPiO 1907; ang: 582