Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZŁO - Złe warunki w obecnym upadłym stanie.

Jeżeli wszelkie życie pochodzi od Boga, to jak można sobie tłumaczyć mikroby chorobotwórcze, szkodliwe owady itp.?

Nie może być życia w żaden inny sposób jak tylko od wielkiego Życiodawcy i Jego zarządzenia. Warunki jakie istnieją na świecie dziś, nie są zarządzeniami jakie Bóg ustanowił w Raju. Gdy Bóg stworzył człowieka na swoje wyobrażenie, On uczynił wszystkie warunki przyjazne dla niego i w raju nie było owadów. W Biblii niema ani słowa o tym aby Adamowi dokuczały komary. Również nie było tam mikrobów czyli zarazków, ani chwastów. Chwasty były częścią przekleństwa, jak wiemy, i o wszystkich tych rzeczach, jest powiedziane, że zostały dozwolone przez Boga, niewątpliwie dla pewnego dobra człowieka. Widzimy dość wyraźnie, drodzy bracia, że te różne trudności obecnego czasu przyczyniają się do uskutecznienia onego wielkiego przekleństwa śmierci, oraz dają ludziom do zrozumienia, co znaczy wyłamanie się ze społeczności z Bogiem, z pod Jego opieki. Świat nie znajduje się obecnie pod Boską ochroną, gdy zaś pierwotnie człowiek znajdował się pod Jego specjalną opieką. Należy więc rozumieć, gdy królestwo Chrystusowe obejmie władzę nad światem, różne te mory, zarazki, szkodliwe owady itp. zostaną usunięte. Wszystko co jest niepożądane zostanie z ziemi zmiecione.

Skąd te zarazki i szkodliwe owady powstały; ja nie jestem w stanie dać zupełnej i stanowczej odpowiedzi, lecz mogę podać pewne myśli. Stan rzeczy jaki istniał przed potopem uległ zmianie po potopie. Weźmy na przykład to, że Noe upił się po potopie. Przed potopem wino nie fermentowało. Warunki klimatyczne były naonczas inne, ponieważ ziemia otoczona była wodną powłoką. Przeto Noe, nie spostrzegłszy się, że tak wielka zmiana nastąpiła przez potop, pijąc sok z winogron, upił się. Przed potopem nie było takich warunków (nie było fermentacji). Noe został zaskoczony czymś czego nie mógł zrozumieć. Przez zmianę warunków atmosferycznych, nastąpiło fermentowanie się alkoholu i kwasów, co spowodowało taką zmianę w winie. Pewne warunki powietrza, czyli warunki atmosferyczne oddziaływają także na ludzkie ciało. Na przykład; gdy ktoś się zrani, w pewnych warunkach rana jątrzy się i wytwarzają się żyjące zarazki, czyli trujące mikroby.

Być może iż szatan i inni upadli aniołowie mają dozwoloną pewną władzę w wytwarzaniu morów i zakaźnych mikrobów. (Zob. broszurkę o spirytyzmie, oraz 2 Moj. 8:6-7). Przypuszczeniem moim jest, że wiele z tych chorób jakie dziś panują, przed potopem nie istniały. Z pewnością w Raju nie było szkodliwych owadów, ani żadnych chorobotwórczych mikrobów. Ja nie wiem jak Pan pokona wszystkie te rzeczy, lecz wierzymy że szatańska władza zostanie wnet odjęta, a cokolwiek jest szkodliwe, możemy spodziewać się że Pan zniszczy.

KPiO 1915; ang: 265