Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZIEMIA - Co do trwania na wieki.

Jak mamy rozumieć, że ziemia trwać będzie na wieki? W Obj. 21:1 czytamy - "Potemem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza więcej nie było."

Odpowiadamy, że według Biblii dwa światy już były, trzeci nadchodzi, a ta ziemia była sceną tego wszystkiego. Jak na przykład Apostoł mówi o świecie, który był przed potopem, o obecnym złym świecie, ponieważ obecnie grzech ma przewagę i o świecie przyszłym, w którym panować będzie sprawiedliwość. Nie oznacza to trzech różnych ziem, ale trzy różne porządki rzeczy na ziemi. Stosunki na ziemi, jakie pasowały przed potopem, były odmienne, niż obecny porządek rzeczy. Warunki przed potopem, przez 1656 lat, były pod zarządem aniołów. W ciągu obecnego czasu, od potopu aż do wtórego przyjścia Chrystusa, świat pozostawiony jest w rękach ludzkości, a szatan, książę tego świata, wykorzystując ludzi, ich nieznajomość i przesądne obawy, stał się księciem tego świata, bez żadnego upoważnienia Boskiego, ponieważ działa w sercach synów niedowiarstwa i nieposłuszeństwa, których jest więcej niż synów posłuszeństwa. Dlatego to obecny świat jest zły. Nowa dyspensacja, czyli nowy porządek rzeczy, jaki Bóg wprowadzi przy wtórym przyjściu Chrystusa, opisywany jest w Piśmie jako nowe niebo i nowa ziemia w taki sam symboliczny sposób. Ale będzie to ta sama fizyczna ziemia, te same skały, ta sama materia jakie istniały przed potopem. Jeden świat przeminął a drugi świat, czyli druga dyspensacja nastała, a teraz ma nastąpić nowy świat, czyli nowa dyspensacja. Ten nowy świat będzie różny od dwóch pierwszych pod tym względem, że Chrystus będzie Księciem tego świata, Księciem pokoju a rządy tej dyspensacji będą w zupełności sprawiedliwe. Ten, który siedzi na stolicy mówi: "Oto wszystko nowe czynię." Drodzy przyjaciele, wszystko będzie uczynione nowe.

W symbolicznym języku Pisma Świętego możemy zauważyć, że słowo niebo używane jest jako symbol przedstawiający kościelne, czyli duchowe władze. Na przykład, niebiosa obecnego czasu, w symbolicznym języku Biblii, oznaczają obecne systemy religijne, gdy zaś niebiosami wieku przyszłego będzie Kościół w chwale. Ziemia obecnego czasu oznacza obecny społeczny porządek rzeczy, społeczeństwo zorganizowane na zasadach samolubnych. Góry oznaczają królestwa tego świata a rzeki prawdę, morza zaś przedstawiają masy ludzkości niepewne i niespokojne. Pan przedstawia nam zmianę świata w ten sposób, że wszystkie rzeczy zostaną odnowione, że nastąpi nowy ustrój społeczny pod panowaniem Mesjasza i nie będzie już więcej morza w załączeniu niespokojnych mas ludzkich, niezadowolonych z istniejących warunków. Każde kolano ugnie ale przed Panem i każdy język: będzie Go chwalić. Obecny porządek rzeczy przeminie, ustępując miejsca nowemu. Słowo "świat" jest przetłumaczone z trzech różnych słów greckich i dlatego pojęcia o tym słowie są stosunkowo pomieszane.

KPiO 1911; ang: 231