Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Obowiązki starszych i diakonów.

W wielkim zgromadzeniu, jeżeli starsi są w zupełności zajęci służbą, a diakoni również zajęci są o tyle na ile pozwalają im okoliczności, gdyby jeszcze pozostawała pewna klasa bez przewodniczącego, czy byłoby właściwym aby komitet, składający się z trzech starszych, naznaczył do pomocy brata ze zgromadzenia wiedząc, że jest to brat ustalony w prawdzie i sposobny na przewodniczącego w klasie?

Myślałbym że w podobnych okolicznościach byłoby to rzeczą właściwą. Właściwe jest dla zgromadzenia zadecydować ilu starszych ma być do prowadzenia zebrań. Gdyby jednak nie było dosyć obranych starszych to komitetowi nie pozostawałoby co innego jak dobranie kogoś, o którym wiedzieliby że kwalifikuje się do tej czynności. Jednak nie powinni iść poza liczbę wybraną, przez zgromadzenie, oprócz tylko w wypadkach nagłej i koniecznej potrzeby. W zwykłych warunkach wybrani starsi powinni prowadzić zebrania; lecz w niektórych wypadkach sposobny diakon może być naznaczony, gdy zachodzi potrzeba podobna do wspomnianej powyżej. Należy jednak mieć na uwadze, że liczba starszych powinna być upoważniona przez zgromadzenie i ich głos powinien regulować zebraniami w zwykłych warunkach. Od tej reguły nie należy odstępować, chyba tylko w wypadkach nagiej i koniecznej potrzeby.

KPiO 1916; ang: 480