Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Czy siostry mogą stawiać pytania?

Czy byłoby właściwe dla jakiejś siostry stawiać pytanie?

Oczywiście. Jedynym punktem co do sióstr jest to: Nie jest powiedziane jakoby siostra nie mogła nauczać sióstr ale św. Paweł powiada: "Niewieście nie pozwalam uczyć, ani władzy mieć nad mężem." (mężczyzną) Nie mówi to, że niewiasta nie może nauczać dzieci lub sióstr, ale gdzie znajdują się mężczyźni i niewiasty w Kościele Chrystusowym to byłoby rzeczą niewłaściwą i niezgodną z figurą i obrazem Chrystusa jako Głowy. W figurze Chrystus Głowa reprezentowany jest przez mężczyzn, a Kościół jest Ciałem, reprezentowanym przez niewiasty, przeto nie byłoby właściwą rzeczą aby niewiasty nauczały, gdyż kazałoby to wnosić, że Kościół naucza Chrystusa. Dlatego Apostoł uczynił to zastrzeżenie jako zgodne z wolą Bożą i my się tego trzymamy. Jednak zupełnie właściwą rzeczą jest jeśli siostra stawia pytania otwiera zebrania i odmawia modlitwę.

KPiO 1902; ang: 472