Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ZEBRANIA - Metoda prowadzenia gdy nie ma braci.

W wypadku klasy małej, gdzie nie ma brata, któryby przewodniczył, jaka powinna być metoda badania tomów lub Cieni Przybytku, gdy nie ma brata na czele klasy?

Co rozumiesz przez to, że nie ma brata na czele klasy?

Brat pytający - że w klasie nie ma brata, a tylko jest klasa sióstr.

Myślę, że powinny sobie radzić bez brata. Wspomniałem już w szóstym tomie, w odpowiedzi na podobne pytanie, że jeśli chcą, mogą uważać autora tego tomu za obecnego na ich zebraniu, jak to jest przedstawione w tym tomie.

KPiO 1910; ang: